top of page
  • Снимка на автораJolly's Class

Да опознаем различния! Няколко думи за толерантността, приобщаването и разбирането на деца със СОП

Да опознаем различния до нас!


Темата за толерантността става все по-популярна. Призовават ни да бъдем толерантни към различните от нас. Тези „различни“ често са хората в неравностойно положение или тези със СОП (специални образователни потребности). Всички сме много компетентни и много толерантни, когато говорим за тях, но когато на практика ни се наложи да работим с тях, да ги приемем в обкръжението си или просто да общуваме с тях, нещата се променят. Изведнъж същите тези хора стават особени, трудни, невъзможни за интеграция или адаптация.

Какво всъщност означава да си толерантен? Когато в групата или в класа имаш специално дете, приемаш ли го наистина? Отбягваш ли го? Плаши ли те или искаш да го опознаеш? Държиш се снизходително или по-скоро му помагаш да се справя?За да отгворим на тези въпроси, ще Ви представя някои от най-често срещаните особености в поведението на деца със СОП (предимно от аутистичния спектър).

  • Децата от аутистичния спектър много искат да имат приятели. И все пак, много често им липсват уменията и социалното осъзнаване, за да завържат приятелства и да ги поддържат. Например, за хората от аутистичния спектър е трудно да гледат събеседника си в очите.

  • Някои от тях притежават редки, специфични умения. Има хора, които могат да кажат деня от седмицата, в който си бил роден, само по датата. Други имат способността да свирят на пиано напълно по слух или да научават сложни математически формули, макар да не могат да пресичат сами улицата или да съобразят как да се облекат според времето навън. Факт е обаче, че само около 10% от хората от аутистичния спектър притежават подобни умения. Останалите 90% са като всички нас, с множество таланти и умения.

  • Често тези деца изпитват затруднения да контролират емоциите си. Възможно е да ги изразяват твърде силно или да ги потискат, за да се справят. Също така може да изтълкуват погрешно дадена ситуация и да реагират неправилно.

  • Не винаги са идейни в смисъла, в който другите очакват. Вярно е, че много от тези деца изпитват затруднения що се отнася до въображението и фантастичните истории. Но могат да бъдат изключително идейни относно нещата, които са им интересни. Все пак, изисква се въображение, за да създадеш ново компютърно приложение или нови начини за решаване на математическа задача, например. Хората от аутистичния спектър могат да бъдат изключително изобретателни.

  • Методите им на учене може да не съответстват с обикновената образователна система. Някои ученици изпитват трудности. Други проявяват висок интерес и са много успешни при предмети, които затрудняват другите ученици. Едни намират писането толкова трудно, че се отказват, когато имат писмен тест или домашно, но се справят блестящо, ако им бъде предоставен лаптоп.

Помогнете на децата си да разберат, че различните от тях не са страшни, те са деца, чакащи някои да им подаде ръка и да ги приеме!

Автор: Светослава Калдерон - психолог

44 преглеждания0 коментара

Comentários


bottom of page