top of page
  • Снимка на автораJolly's Class

"Тихите убийци" на нашето правилно произношение. За гласните и съгласните в английския език.

Актуализирано: 15.04.2020 г.


Английският език е труден, както заради произношението, така и заради правописа си. Днес ще обсъдим основните правила в четенето на думите, струпването на гласни и "пропускането" на някои съгласни. Ако ги запомните и прилагате ще направите задачата си в усвояването на езика малко по-лесна, защото ще можете да разчитате правилно думи, които виждате за пръв път.
За да разберем смисъла на някои от тях е важно да умеем да различаваме гласните и съгласните звуци, както и отворена от затворена сричка.

Важно е да запомним, че гласните са само 5: "a", "o", "e", "i" и "u". Последната има двойнствен характер - когато се чете като [ъ] е гласна, а когато я четем като [ю] - съгласна.


Отворена сричка е тази, в която:

а) след гласната има само една съгласна, последвана от гласната на следващата сричка

например: student

б) гласната е в края на думата или пред “ нямо Е”

например: be, no, tomato, go, die

В отворената сричка първата гласна започва да се чете както в азбуката (затова е важно да знаем имената на буквите).

например:

student - [стюдънт] – “e” влияе на “u” и “u” започва да се чете като в азбуката

cake [кейк] – нямото “e” променя “a” и “a” се чете като в азбуката

go [ гоу] – “o” е в края на думата и се чете като в азбуката

die [дай] – “i” стои пред нямо “е” и се чете като в азбуката take [teik] – виж

she [ ши ] – “e” е в края и се чете като в азбуката


Затворена сричка е тази, в която след гласната следват две съгласни, а когато е в края на думата – една съгласна, без следходна гласна.

например: pen, pencil

В този случай гласната се чете по следния начин:

a [ае] – apple, cat

e [e] – pen, get

I [I ] – think, fish, rich

o [о] – cost, hot

u [ъ] – cut, must, sudden


Комбинации от гласни

Те могат да бъдат безкрайни и най–често идват от френски, който изобилства от тях и от всевъзможни начини да бъдат прочетени. Все пак могат да се открият някои закономерности

oo [ уу: ] – book, look, roof/door, floor

au [ оо: ] – August, autumn, author

ea [ии:] – heat, read, beat, eat, east, teacher

еа [e] – bread, dead

еа [иъ] – real, ear


Правилата за съгласните не са по-малко


S,s - чете се като:

[s] six, Season, solve, pets [z] season

C,c - чете се като:

[s] пред i, e, y: cite, center, cyclone [k] come, calm [ш]ocean G,g - чете се като:

[dʒ] пред i, e, y: giant, gene, gypsy.

(Това правило действа невинаги. Ако отворите речника на буквата "g", ще видите, че в много случаи – giggle, get, gear – буквата "G" се чете като [g]). [g] go, gum, game Q, q

Тази буква се среща предимно в съчетанието QU, като в този случай се чете: [kw] quake, quality X, x - чете се като:

[ks] пред съгласни или в края на думите: six, ex-president [gz] пред ударени гласни: exam

А кога НЕ ги четем?

"b" след "m"

comb -[kom]

"n" след "m"

autumn - [ˈɔːtəm]

"w" преди "r"

write -[rait]

"h" след "w"

when - [wen]

"k" преди "n"

know - [nou]

"g" преди "n"

sign - [sain]

"h" след "t"

teeth - [ti:t]

"h" в началото на думите

hour - [aʊər]


Факт е, че в английския език изключенията са повече от правилата. Това важи с пълна сила и за тези "неми" съгласни. Към списъка можем да добавим:

"d" - handkerchief

"u" - vogue, guess, guest

"s" - island

"p" - psalm, psychology, receipt

"c" - muscle, scenario

"l" - could, would, half, palm, walk, talk

"m" - mnemonic


Днес обсъдихме само част от букво- и звукосъчетанията в английския език. Надяваме се статията ни да е била полезна и увлекателна!


950 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page