top of page
  • Снимка на автораJolly's Class

Що е то единствено и множествено число на съществителните имена в английския език?

Актуализирано: 26.01.2023 г.

Преди да обсъдим формите и образуването на съществителните имена е важно да си припомним азбуката и гласните и съгласните звуци.

Съвременната английска азбука се състои от 26 букви, които могат да се изписват ръкописно и печатно.


The Alphabet Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz


Гласните в английския език са: “a”, “o”, “e”, “i” и „u”, когато се чете [ъ] Всички останали букви са съгласни!


Можете да си припомните някои от правилата за четене тук.


Неопределителен член „A/An“ е неопределителният член и се пише ВИНАГИ задължително преди всички съществителни в ед.ч. които споменаваме за първи път; преди всички професии и преди националности, когато са като нарицателни. За него можем да си припомним и подробно тук .
„А“ пишем преди съществителни, които започват със съгласен звук: A table A girl A university Когато има прилагателно, гледаме неговия първи звук

A beautiful umbrella

„AN” пишем преди съществителни, които започват с гласна: An apple An orange An umbrella An English book


Пише се със съгласна, но се произнася с гласен звук! An MP3 player An hour Множествено число Образуваме го като махнем неопределителния член пред съществителните и им добавим окончание „s”


A table – tables

A girl – girls

A day – days

A dictionary - dictionaries*

A watch – watches**

A box – boxes

A knife - knives***

A life- lives

A wife - wives


*Когато съществителното завършва на "y" и преди него има съгласна буква - "y" се разпада на "ie".

**Когато съществителното завършва на звуци като "с","ч","ш", добавяме озвучително "Е" преди "S".

***Когато съществителното завършва на "f", се превръща във "v" и се озвучава с "es".


Изключения:

A man – men

A woman – women

A child – children

A person - people

A sheep - sheep

A mouse - mice

A foot - feet

A tooth - teeth

A goose - geese

31 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page