top of page
  • Снимка на автораJolly's Class

#StayHOME - английска граматика по време на "карантина"? Пробвай -може да ти хареса...

Актуализирано: 15.04.2020 г.

Сегашните времена в английския език се подценяват от много и представляват трудност за още повече хора.

Но защо?


В тази статия ще си обясним основната употреба на две от сегашните времена Present Simple и Present Continuous, а Present Perfect Simple and Continuous и разликата между тях ще оставим като отделна тема.Времената в английската граматика рядко отговарят на тези в българската и именно това е първата трудност, пред която се изправя всеки, решил да навлезе в дебрите им. Но това не е единствената спънка!

Говорим за Сегашни времена, а де факто само едно от тях изразява действия, които извършваме в момента на говорене ( Present Continuous); имаме време, което обхваща целия ни живот и ежедневие - рутина и навици (Present Simple) , имаме дори време, изразяващо действия, започнали някога в миналото и приключили към настощия момент (Present Perfect Simple) или продължашащи в бъдещето - Present Perfect Continuous.


Започваме step by step с първото основно време в английската граматика.


Present Simple

Изразява действия, които извършваме по принцип в живота си - нашето ежедневие, рутина, хобита. Използваме го и когато говорим за циклични и периодични действия - "Ходя на почивка всяка зима." или "На всеки 5 години сменям колата си."

Това време е с много голям обхват - няма значение дали действието се извършва всеки ден, веднъж седмично или 3 пъти годишно, важното е, че има повторяемост.

Употребяваме Present Simple и когато говорим за 100% истини и факти; използва се за бъдеще ( когато говорим за графици и разписания, с които ние трябва да се съобразяваме), както и в Zero и First Conditional.


Спомагателните глаголи са два:

To be (am/is/are) - използваме, когато няма глаголи

To do (do/does) - използваме, когато има глаголи


Present Continuous

Изразява действия, които извършваме в момента на говорене или за сигурни планове за бъдещето.


Спомагателният глагол е само "to be" с неговите сегашни форми "am/is/are".

Образуваме го със сегашната форма на спомагателния глагол "to be" и "ing" формата на основния глагол.

to be + v+ing


Важно да запомним тук е, че има "state verbs", които не може да спрягаме в продължително време. Списъкът не е кратък, част от тях са: hope, understand, believe, love, like, hate, adore, want, know.


ТОВА ПРАВИЛО ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ВРЕМЕНА!


При някои глаголи има разлика в значенията, когато са спрегнати в сегашно просто и в сегашно продължително. Такива са:


see

I see. = I understand /Разбирам

I'm seeing. - Гледам


be

You are smart. - it's part of your personality/ по принцип си умен

You are being silly. - само сега, не по принцип


think

I think. - Моето мнение е.../ изразяваш мнение

I'm thinking - мислиш, разсъждаваш


Вие сещате ли се за други?217 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page