top of page
  • Снимка на автораJolly's Class

Визуалната грамотност в образованието

Актуализирано: 5.10.2022 г.

Какво представлява визуалната грамотност?

Основната дефиниция на визуалната грамотност е способността да се чете, пише и създават визуални образи – както статични, така и движещи се. Това е концепция, която се отнася до изкуството и дизайна, но има и много по-широки приложения.
Визуалната грамотност е свързана с езика, комуникацията и взаимодействието. Визуалните медии са езиков инструмент, с който комуникираме, обменяме идеи и навигираме в нашия силно визуален дигитален свят.

Като се има предвид колко визуално ориентирани сме като хора, не е изненада, че изображенията имат толкова силно въздействие върху нас. Изследванията показват, че има широк спектър от предимства, произтичащи от подобрената визуална грамотност, включително:

  • Визуалната информация е по-запомняща се

Един от най-ефективните начини за насърчаване на информацията, за да направи този важен скок от ограничената краткосрочна памет към по-мощната дългосрочна памет, е сдвояването на текст с изображения. Проучванията показват, че запазваме приблизително 10-20% от писмената или устната информация, но около 65% от информацията, когато е представена визуално.

Информацията, представена визуално, се обработва изключително бързо от мозъка. Мозъкът дори е в състояние да вижда изображения, които се появяват само за 13 милисекунди. Около 90% от информацията, предавана на мозъка, е визуална по природа.

  • Помага на учениците да общуват със света около тях

Традиционно смятаме, че преподаването на грамотност е двупосочната улица за четене и писане. Можем да мислим за визуалната грамотност като включваща подобни процеси на интерпретиране на изображения и създаване на изображения. В един бързо развиващ се свят, с постоянно нарастваща диагноза на нарушения на дефицита на вниманието, ние все повече разчитаме на изображения, за да предадем бързо значение.

  • Обогатява разбирането

Въпреки че изображенията могат да се използват изолирано, те често придружават текст или аудио. Изображенията могат значително да обогатят разбирането на учениците за текст или друга медия, но за да могат да взаимодействат с тези по-дълбоки нива на значение, учениците трябва да притежават необходимите умения за достъп до тези дълбочини.

  • Създава по-образовани читатели на изображения

В ерата на фалшиви новини и непрекъсната реклама, отговорният подход към задължението за обучение на нашите ученици трябва да включва насърчаването им да станат информирани зрители на света около тях, включително на медиите, с които се ангажират. Чрез преподаването на визуална грамотност можем да помогнем на учениците да разберат различните начини, по които изображенията, които консумират, могат да бъдат използвани, за да манипулират емоциите си и да ги убедят да действат по даден начин.

  • Подпомага изучаването на английски като чужд език

Използването на изображения в класната стая може да бъде от голяма полза за учениците, които идват от неанглоговорящ произход. Тъй като тези ученици пътуват по пътя си към свободно владеене на английски, изображенията могат да осигурят ефективен мост в този учебен процес. Докато използването на изображения под формата на флаш карти, рамки за писане и т.н. за целите на обучението на обучаемите от EAL (English as an Additional Language) може да е очевидно, създаването на изображения от самите ученици също може да бъде чудесен начин да се оцени тяхното разбиране на по-абстрактни понятия и речник.

Какви форми на визуален текст се използват в класната стая?
Студентите са изложени на широк спектър от визуални медии. Когато чуем джазовия термин „визуален текст“, може веднага да се сетим за неговия израз в дигиталната ера, но корените на визуалните текстове се простират дълбоко в нашата история; чак до нашето начало. Помислете за пещерните рисунки!

Днес обаче има толкова много повече форми на визуален текст, които трябва да се обмислят. От стените на пещерите до компютърните екрани и всички точки между тях, учениците са изложени на билбордове, фотографии, телевизия, видео, карти, мемове, цифрови истории, видео игри, времеви линии, знаци, политически карикатури, плакати, флаери, вестници, списания, Facebook , Instagram, филми, DVD дискове и тапети за мобилни телефони – да назовем само двадесет! Всичко това може да послужи като отправна точка за урок по визуална грамотност.

Дигиталната ера отвори вратата за изображения, които се разливат както в нашето съзнание, така и в безсъзнание. Последствията за визуалната грамотност се простират далеч отвъд границите на класната стая по английски език във всички области на нашия живот. От ученика по математика, който интерпретира графики, до ученика по музика, който следва музикална нотация, или студента по география, който разглежда Google Earth. За множество цели, в редица модалности, визуалната грамотност е все по-важна.
132 преглеждания0 коментара

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page